Voorsprong door certificering

Is een adequate informatiebeveiliging van groot belang voor uw organisatie dan kunt u overwegen een certificering uit te laten voeren volgens de ISO 27001:2013 of NEN 7510 (specifiek voor de zorg). Deze standaarden voor informatiebeveiliging geven u een voorsprong ten opzichte van uw concurrenten en biedt vertrouwen aan bestaande en nieuwe klanten.

Wilt u aan de ISO 27001 certificering voldoen? Dan moet u het ISO- certificaat behalen. Het is van belang dat u het proces hiernaartoe goed aanpakt. Dit kan door onze 10 stappen naar ISO te volgen.

Vraag het gratis ISO 27001 e-book aan

Certificering door AVG

Druk vanuit de overheid om beveiliging van informatie op orde te hebben neemt toe. Na de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (WBP) uit 2001 en de meldplicht datalekken vanaf 2016, zal in 2018 de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, dit is de Nederlandse benaming voor de in Europees verband vastgestelde General Data Protection Regulation of GDPR) van kracht worden. Hierbij is voor alle organisaties vereist dat zij adequate maatregelen nemen om datalekken te voorkomen. En deze AVG zet aan tot certificering.

Bescherming in de zorg

Binnen de zorg is de wetgeving al een stap verder door het verplicht stellen van de NEN 7510, een norm voor informatiebeveiliging. Overigens legt de overheid niet alleen wetgeving op maar controleert ook in toenemende mate de uitvoering ervan. Zo heeft de autoriteit bescherming persoonsgegevens in 2014 14 onderzoeksrapporten gepubliceerd, 16 in 2015 en maar liefst 26 in 2016. Eind 2017 zal er een nieuwe versie van deze norm gepubliceerd worden die onder andere bovenstaande ontwikkelingen op het gebied van wetgeving rondom informatiebeveiliging in vult.

Alle nieuwe normen maken gebruik van de HLS: High Level structure. Deze aanpak maakt dat normen op het gebied van risicobeheersing, kwaliteit, veiligheid et cetera. uitstekend te combineren zijn.

 

ISO-Samenhang - grafiek

Door gebruik te maken van Base27 kunt u eenvoudig aantonen volledig te voldoen aan de eisen die gesteld worden bij certificering volgens de ISO 27001:2013 of NEN 7510. Base27 is klaar voor de wijzigingen die in de nieuwe versie van toepassing zijn. Wist u trouwens dat Base27 ook perfect aansluit bij ISO 9001:2015? Kwaliteit en veiligheid met één oplossing afgedekt.

Base27 voorziet uw organisatie van de High Level Structure die in alle moderne ISO standaarden wordt toegepast: ISO 27001, ISO 9001 en ook in de nieuwe NEN 7510:2017. U bent dus klaar voor de toekomst.

Wilt u aan de ISO 27001 certificering voldoen? Dan moet u het ISO- certificaat behalen. Het is van belang dat u het proces hiernaartoe goed aanpakt. Dit kan door onze 10 stappen naar ISO te volgen.

Download nu de complete gids

 

Recente berichten

Krijg inzicht in uw huidige status en de vereiste inzet / kosten voor de implementatie van een certificering.
GRATIS INVENTARISATIE

De combinatie van Base27 en ondersteuning en kennis van Axxemble was voor ons de succesformule. Na 6 maanden was de certificering een feit.

Mathijs Vreeman Lightbase

lightbase

Deze blogs vindt u wellicht ook interessant:

web-keyboard-lookup

Wat hebben privacy en informatiebeveiliging met elkaar te maken?

De omgang met persoonsgegevens brengt een grote verantwoordelijkheid voor organisaties met zich mee. Door een steeds grotere bewustwording in de maatschappij hoe dergelijke gegevens misbruikt kunnen worden, wordt het waarborgen van privacy rondom...
web-keyboard-lookup

Wanneer is er sprake van een datalek?

Datalekken komen regelmatig voor in het nieuws. Gegevens van klanten, personeel of leveranciers liggen voor het oprapen op straat. Vervelend voor de slachtoffers, maar minstens ook zo vervelend voor de organisatie. Toch zijn niet alle incidenten ook...
web-keyboard-lookup

8 manieren om uw informatie op een goede manier te beveiligen

Steeds vaker komt er in het nieuws voorbij dat er een groot aantal vertrouwelijke klantgegevens bij grote bedrijven is gelekt. Regelmatig gaat het hierbij om bedrijven met grote namen. Als het bij hen als misgaat, hoe zorgt u er dan voor dat de...