Privacy by design en by default, wat is het en hoe pas ik het toe?

Inmiddels is de AVG al enige tijd ingevoerd en hebben veel bedrijven de nodige aanpassingen gedaan, toch blijft het omgaan met privacygevoelige informatie lastig blijkt keer op keer.

Als het gaat om de AVG, worden de begrippen ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’ vaak gelijktijdig genoemd. Toch hebben deze twee begrippen een totaal andere betekenis, al hebben ze beide natuurlijk te maken met de bescherming van privacygevoelige informatie. Bij privacy by design draait het om bescherming door ontwerp, terwijl privacy by default het volledig draait om de standaardinstellingen.

Kent u de verschillen tussen privacy by design en privacy by default en weet u hoe deze toe te passen? In dit blogartikel staan wij stil bij de volgende onderwerpen:

Wilt u weten hoe u privacy by design kunt implementeren in uw organisatie? In ons gratis e-book lichten wij de principes van privacy by design voor u toe. Download hem gratis!

Ontdek de 7 Principes van Privacy by Design

helloquence-5fNmWej4tAA-unsplash (1)

Privacy by design

Bij privacy by design draait het volledig om bescherming van privacygevoelige informatie door ontwerp. Vanaf het eerste stadium dient privacy meegenomen te worden bij zowel de technisch- als organisatorische aspecten. Op die manier wordt er een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens afgedwongen.

Dit betekent dat eisen voor privacy en het privacybeleid bij de ontwikkeling van alle producten en diensten actief toegepast dienen te worden. In het bijzonder bij ICT-producten en -diensten is het van belang om privacy-verhogende maatregelen vanaf het eerste moment mee te nemen. Dergelijke maatregelen worden ook wel Privacy Enhancing Technologies (PET) genoemd.

Uiteraard zijn er niet bij alle producten of diensten persoonsgegevens nodig. In enkele gevallen is het mogelijk om te werken met volledig geanonimiseerde gegevens. Indien het gebruik maken van persoonsgegevens wel noodzakelijk of gewenst is, is het van belang om na te denken over de beveiliging van deze gegevens. Zo kan er gekozen worden voor pseudonimiseren, encryptie en/of toegangscontrole.

Data-minimalisatie

Een belangrijk onderdeel van privacy by design is data-minimalisatie. Dit houdt in dat er niet meer persoonsgegevens verwerkt (opgeslagen, gebruikt en/of gedeeld) worden dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doelstelling van het product of de dienst.

Een voorbeeld hiervan is het inrichten van een online-bestelproces. Adresgegevens zijn enkel noodzakelijk wanneer een product afgeleverd dient te worden. Een geboortedatum is hierbij niet noodzakelijk en dus irrelevant. Vraag de bezoeker dus enkel de gegevens in te vullen die daadwerkelijk nodig zijn.

Wilt u meer informatie vragen, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief of andere marketing doeleinden? Maak deze velden dan niet verplicht en maak de bezoeker duidelijk waarvoor deze gegevens gebruikt worden. Vraag bezoekers daarnaast ook om toestemming voor het beoogde doel.

Privacy by default

Hiermee komen we bij privacy by default. De bezoeker in het bovenstaande voorbeeld zal niet standaard opgenomen moeten worden voor de nieuwsbrief maar kiest hier expliciet voor. Privacy by default kan gezien worden als een onderdeel van privacy by design. Privacy by default vereist namelijk dat de standaardinstellingen altijd zo privacy-vriendelijk mogelijk zijn.

Persoonsgegevens en gevoelige informatie mogen nooit standaard openbaar inzichtelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een social media profiel. Deze mogen openbaar inzichtelijk zijn, mits de persoon daar zelf actief voor heeft gekozen. Het social media platform zal in de standaardinstellingen de gebruikersprofielen zo veel mogelijk moeten afschermen.

Alle ICT-toepassingen, van internetbrowser tot een bedrijfsapplicatie, dienen persoonsgegevens af te schermen in de standaardinstellingen. Pas als een gebruiker actief heeft aangegeven dat deze gebruikt mogen worden en/of zichtbaar mogen zijn voor derden, kunnen deze daarvoor gebruikt worden.

Transparantie en persoonsgegevens inzichtelijk maken

Het waarborgen van privacy vereist tot slot dat het gebruik en de werkwijze transparant is voor de betrokkenen. Indien het niet helder is wat er wordt vastgelegd en hoe de informatie wordt gebruikt, kan men ook geen beeld vormen in hoeverre de privacy gewaarborgd is. Geef dus inzicht in de wijze waarop persoonsgegevens opgeslagen, gebruikt en eventueel gedeeld worden. In het beste geval geeft u de gebruikers/betrokkenen zelf toegang tot de gegevens en het beheer hiervan.

Uw informatiebeveiliging op orde

Aan de hand van bovenstaande informatie is hopelijk duidelijk wat de verschillen zijn tussen privacy by design en privacy by default. Andere aspecten van privacy by design die nog niet aan de orde zijn gekomen zijn:

 • Single identity / single authentication;
 • Positive-sum principe;
 • Toepassing van bewaartermijnen;
 • End-to-end encryptie.

Deze lichten we toe in ons e-book ‘De principes van Privacy by Design’. Dit e-book kunt u gratis downloaden.

Wilt u meer informatie of wilt u weten hoe u privacy by design kunt implementeren in uw organisatie? Wij helpen u graag op het gebied van informatiebeveiliging. Neem vrijblijvend contact met ons op, wij staan graag voor u klaar.

Wilt u weten hoe u privacy by design kunt implementeren in uw organisatie? In ons gratis e-book lichten wij alle principes van privacy by design voor u toe. Download hem gratis!

Ontdek de 7 Principes van Privacy by Design

Recente berichten

Krijg volledige controle over uw informatiebeveiliging
BEKIJK DE TOOL

Ondersteunde normenkaders

 • ISO 27001 / ISO 27002 (2022!)
 • NEN 7510
 • ISO 27017/18
 • EU-AVG/GDPR
 • ISO 27701
 • BC 5701
 • ISO 22301
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • TISAX
 • PCI-DSS
 • BIO
 • DigiD
 • IBHO / SURFaudit
 • COBIT
 • NIST CSWP
 • ISAE 3000 / 3401
 • SOC 2
 • NIS 2
 • En meer...

De combinatie van Base27 en ondersteuning en kennis van Axxemble was voor ons de succesformule. Na 6 maanden was de certificering een feit.

Mathijs Vreeman Lightbase

lightbase

Deze blogs vindt u wellicht ook interessant:

helloquence-5fNmWej4tAA-unsplash (1)

Interne audit van ISO normen

Een periodieke interne audit aan de hand van een ISO norm zoals bijvoorbeeld de ISO 9001 of ISO 27001, is noodzakelijk voor het voldoen aan deze normen en biedt het management inzicht in de effectiviteit en kwaliteit van lopende bedrijfsprocessen en...
helloquence-5fNmWej4tAA-unsplash (1)

Identificeer en beheers risico’s binnen informatiebeveiliging

Het identificeren en beheersen van risico’s en dreigingen blijft een uitdaging voor veel organisaties. In dit blog helpen we u dit proces te verduidelijken.
helloquence-5fNmWej4tAA-unsplash (1)

Optimaal (ISO) normen combineren met behulp van een managementsysteem

Het aantonen van een (ISO) norm zorgt voor meer vertrouwen bij uw bestaande en potentiële klanten. Niet gek dat bedrijven er steeds vaker voor kiezen om aan één of zelfs meerdere ISO normen te voldoen en het bijbehorende certificaat te behalen. Hoe...