Blog

Wanneer is er sprake van een datalek?
Wanneer is er sprake van een datalek?

Datalekken komen regelmatig voor in het nieuws. Gegevens van klanten, personeel of leveranciers liggen voor het oprapen op straat. Vervelend voor de slachtoffers, maar minstens ook zo vervelend voor de organisatie. Toch zijn niet alle incidenten ook...

Doorloop moeiteloos de ISO 27001 audit met deze 10 tips
Doorloop moeiteloos de ISO 27001 audit met deze 10 tips

Met behulp van een ISO 27001 audit wordt bepaald of uw organisatie in aanmerking komt voor het ISO 27001 certificaat. Met een ISO 27001 certificaat toont uw organisatie aan dat u voldoet aan de gestelde normen en eisen rondom informatiebeveiliging....

8 manieren om uw informatie op een goede manier te beveiligen
8 manieren om uw informatie op een goede manier te beveiligen

Steeds vaker komt er in het nieuws voorbij dat er een groot aantal vertrouwelijke klantgegevens bij grote bedrijven is gelekt. Regelmatig gaat het hierbij om bedrijven met grote namen. Als het bij hen als misgaat, hoe zorgt u er dan voor dat de...

Veilig omgaan met informatie als ZZP'er
Veilig omgaan met informatie als ZZP'er

Ook als ZZP’er verzamelt u de nodige data. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van uw klanten en/of opdrachtgevers. Ook de informatie om uw diensten uit te kunnen voeren kunnen gevoelige data bevatten. Hoe gaat u hier als ZZP’er mee om? Hebt u deze...

Wat is een informatiebeveiligingsplan?
Wat is een informatiebeveiligingsplan?

Dat het belangrijk is om de informatiebeveiliging binnen uw bedrijf op orde te hebben, dat weet u waarschijnlijk wel. U wilt immers niet negatief in de publiciteit komen omdat er een datalek heeft plaatsgevonden binnen of rondom uw organisatie. Met...

Hoe bewust bent u van informatiebeveiliging? 16 dingen die u wellicht nog niet wist
Hoe bewust bent u van informatiebeveiliging? 16 dingen die u wellicht nog niet wist

Bewustzijn van de risico’s rondom informatiebeveiliging is voor organisaties van essentieel belang. Toch is informatiebeveiliging veel omvangrijker dan vaak wordt gedacht. Niet gek dat er soms essentiële onderdelen over het hoofd wordt gezien. Weet...

Bewustwording en gedragsregels rondom informatiebeveiliging
Bewustwording en gedragsregels rondom informatiebeveiliging

De informatiebeveiliging van uw organisatie is zo sterk als de zwakste schakel. U kunt alles nog zo goed op orde hebben, maar iedere zwakke plek kan de gehele betrouwbaarheid van informatiebeveiliging naar beneden halen. Wist u dat in de praktijk...

Wat is Base27, het ISMS voor informatiebeveiliging?
Wat is Base27, het ISMS voor informatiebeveiliging?

Het beveiligen van informatie is een veelomvattend proces. Het is een onderwerp dat continu op de agenda blijft staan. Een goed ISMS kan uw organisatie helpen om structureel met informatiebeveiliging bezig te blijven én het op orde te houden. Maak...

Wat wordt bedoeld met GRC: Governance, Risk and Compliance en hoe geeft u hier invulling aan?
Wat wordt bedoeld met GRC: Governance, Risk and Compliance en hoe geeft u hier invulling aan?

Het kan zijn dat uw organisatie moet voldoen aan een combinatie van diverse normen en wetgeving rondom informatiebeveiliging, veiligheid, kwaliteit etc.. Vaak is het zo dat een eenvoudig managementsysteem, bijvoorbeeld een ISMS, dan onvoldoende...

Wat is databeveiliging?
Wat is databeveiliging?

Vrijwel iedere organisatie bewaart data. Zonder data zou het uitvoeren van een groot deel van de werkzaamheden onmogelijk worden. Echter is het van belang dat deze data goed beveiligd wordt. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, zijn de risico’s en...